Zápis na školní rok 2019/2020

Zápis k docházce do Dětského lesního klubu Machanka na školní rok 2019/2020

První kolo zápisu je již za námi a kapacita je téměř naplněná. Pár volných míst ale ještě máme, a tak vypisujeme druhé kolo zápisu. Proběhne v sobotu 15. 6. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin v zázemí DLK Machanka, které se nachází v lese nedaleko Ríšovy studánky. Jak se k nám dostanete, zjistíte v záložce kontakt. K zápisu je potřeba přijít od Křivé borovice pěšky. 

K zápisu se dostaví alespoň jeden rodič (lépe oba) společně s dítětem.

K zápisu je třeba se do 9. 5. 2019 přihlásit formulářem zde na stránce. 

Na přijetí do DLK Machanka není nárok. O přijetí/nepřijetí dítěte k docházce rozhodne koordinátorka DLK Machanka a pedagogická rada na základě těchto kritérií:

  • Věk - 3 - 6 let.
  • Emocionální vyzrálost, vyrovnanost - schopnost odpoutat se na 6,5 hodiny provozu školky od rodičů a zapojit se do společných aktivit, volné hry, kulturních rituálů. 
  • Komunikace - schopnost dorozumět se, dítě reaguje na své jméno, umí sdělit, co potřebuje a rozumí jednoduchým pokynům a spolupracuje s průvodcem.
  • Fyzická zdatnost - schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během dopoledního výletu cca 3 km. 
  • Sebeobsluha - dítě si umí zajít na záchod nebo požádat průvodce o pomoc, nepočurává se. Nají se. S pomocí průvodce se oblékne a obuje. 
  • Neohrožuje svoje zdraví ani zdraví ostatních lidí v kolektivu. Nenarušuje svým chováním pocit bezpečí a pohody v kolektivu. 
  • Přednost mají děti z rodin, které se již do chodu DLK Machanka zapojily.
  • Věková různorodost kolektivu, vyrovnané zastoupení kluků a holek v kolektivu. 
  • Možnosti a ochota rodiny zapojit se do chodu klubu.

Přihláška k zápisu: