Zápis do Dětské skupiny Machanka

Právě probíhá registrace k zápisu do Dětské skupiny Machanka, která zahájí svůj provoz 1. 7. 2020.  
Během jara můžete děti přihlásit pomocí formuláře na našem webu, nebo nám můžete zavolat a zeptat se na vše, co vás zajímá.  
Pokud je vám náš přístup blízký, napište, zavolejte nebo rovnou vyplňte přihlášku k zápisu 

Na přijetí do DS Machanka není nárok. O přijetí/nepřijetí dítěte k docházce rozhodne vedení DS Machanka na základě těchto kritérií:

  • Věk - min. 2 roky.
  • Emocionální vyzrálost, vyrovnanost - schopnost odpoutat se na minimálně 4 hodiny od rodičů a zapojit se do společných aktivit, volné hry, kulturních rituálů. 
  • Komunikace - schopnost dorozumět se, dítě reaguje na své jméno, umí sdělit, co potřebuje a rozumí jednoduchým pokynům a spolupracuje s průvodcem.
  • Fyzická zdatnost - schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během dopoledního výletu alespoň 1 km. 
  • Sebeobsluha - s pomocí průvodce se oblékne a obuje, řekne si, když chce na záchod, samostatně se nají lžící.
  • Neohrožuje svoje zdraví ani zdraví ostatních lidí v kolektivu. Nenarušuje svým chováním pocit bezpečí a pohody v kolektivu. 
  • Přednost mají děti z rodin, které se již do chodu DLK Machanka zapojily.
  • Věková různorodost kolektivu, vyrovnané zastoupení kluků a holek v kolektivu. 
  • Možnosti a ochota rodiny zapojit se do chodu klubu.