Zápis do Dětské skupiny Machanka

Právě probíhá registrace k zápisu do Dětské skupiny Machanka, 

který proběhne individuálně v termínu dle domluvy.


Pokud je vám náš přístup blízký, napište, zavolejte nebo rovnou vyplňte přihlášku k zápisu: 

Na přijetí do DS Machanka není nárok. O přijetí/nepřijetí dítěte k docházce rozhodne vedení DS Machanka na základě těchto kritérií:

 • věk dítěte od 2 let do zahájení povinné školní docházky,

 • zdravotní způsobilost a přiměřená zralost dítěte:

  • Emocionální vyzrálost, vyrovnanost - schopnost odpoutat se na minimálně 4 hodiny od rodičů a zapojit se do společných aktivit, volné hry, kulturních rituálů.
  • Komunikace - schopnost dorozumět se, dítě reaguje na své jméno, umí sdělit, co potřebuje a rozumí jednoduchým pokynům a spolupracuje s průvodcem.
  • Fyzická zdatnost - schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během dopoledního výletu alespoň 1 km. 
  • Sebeobsluha - s pomocí průvodce se oblékne a obuje, řekne si, když chce na záchod, samostatně se nají lžící.
  • Neohrožuje svoje zdraví ani zdraví ostatních lidí v kolektivu. Nenarušuje svým chováním pocit bezpečí a pohody v kolektivu. 
 • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

 • minimálně jeden z rodičů dítěte patří do cílové skupiny projektu - je zaměstnán, vykonává samostatnou výdělečnou činnost, studuje nebo je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR, a to po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny,

 • motivační pohovor s rodiči, ochota rodičů k úzké spolupráci s DS,

 • datum přihlášení - děti jsou přijímány postupně dle data přihlášení až do naplnění kapacity zařízení.