Zápis do Dětské skupiny Machanka

Zápis k docházce do Dětské skupiny Machanka v Žebětíně

Právě probíhá přihlašování k zápisu do Dětské skupiny Machanka v Žebětíně, který se bude konat
v úterý 7. 4. 2020 od 15:00 do 17:00. Zahájení docházky 4. 5. 2020 nebo dle domluvy.

K zápisu je třeba se přihlásit vyplněním online přihlášky:

Na přijetí do DS Machanka není nárok. O přijetí/nepřijetí dítěte k docházce rozhodne vedení DS Machanka na základě těchto kritérií:

  • Věk - min. 2 roky.
  • Emocionální vyzrálost, vyrovnanost - schopnost odpoutat se na minimálně 4 hodiny od rodičů a zapojit se do společných aktivit, volné hry, kulturních rituálů. 
  • Komunikace - schopnost dorozumět se, dítě reaguje na své jméno, umí sdělit, co potřebuje a rozumí jednoduchým pokynům a spolupracuje s průvodcem.
  • Fyzická zdatnost - schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během dopoledního výletu alespoň 1 km. 
  • Sebeobsluha - s pomocí průvodce se oblékne a obuje, řekne si, když chce na záchod, samostatně se nají lžící.
  • Neohrožuje svoje zdraví ani zdraví ostatních lidí v kolektivu. Nenarušuje svým chováním pocit bezpečí a pohody v kolektivu. 
  • Přednost mají děti z rodin, které se již do chodu DLK Machanka zapojily.
  • Věková různorodost kolektivu, vyrovnané zastoupení kluků a holek v kolektivu. 
  • Možnosti a ochota rodiny zapojit se do chodu klubu.