Zápis do DLK Machanka

Zápis k docházce do Dětského lesního klubu Machanka (u Ríšovy studánky) na školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 17. 3. 2020 v 16:00 na Machance. Je potřeba přijít na Machanku pěšky. 

Přijaté děti je možné přihlásit do adaptačního programu od dubna do června (postupné zapojení do kolektivu dětí na Machance - dle individuální domluvy). 

Pro účast na zápisu prosím vyplňte online přihlášku:

Na přijetí do DLK Machanka není nárok. O přijetí/nepřijetí dítěte k docházce rozhodne vedení DLK Machanka na základě těchto kritérií:

  • Věk - 3 - 6 let.
  • Emocionální vyzrálost, vyrovnanost - schopnost odpoutat se na 6,5 hodiny provozu školky od rodičů a zapojit se do společných aktivit, volné hry, kulturních rituálů. 
  • Komunikace - schopnost dorozumět se, dítě reaguje na své jméno, umí sdělit, co potřebuje a rozumí jednoduchým pokynům a spolupracuje s průvodcem.
  • Fyzická zdatnost - schopnost pohybovat se v nerovném terénu a ujít během dopoledního výletu cca 3 km. 
  • Sebeobsluha - dítě si umí zajít na záchod nebo požádat průvodce o pomoc, nepočurává se. Nají se. S pomocí průvodce se oblékne a obuje. 
  • Neohrožuje svoje zdraví ani zdraví ostatních lidí v kolektivu. Nenarušuje svým chováním pocit bezpečí a pohody v kolektivu. 
  • Přednost mají děti z rodin, které se již do chodu DLK Machanka zapojily.
  • Věková různorodost kolektivu, vyrovnané zastoupení kluků a holek v kolektivu. 
  • Možnosti a ochota rodiny zapojit se do chodu klubu.