STRAVA

Každý den celodenní docházky je pro děti zajištěn oběd a odpolední svačina. Dopolední svačinu si děti nosí z domu. Pitný režim je zajištěn po celý den, nutná je vlastní láhev/termoska. Pitnou vodu čerpáme ze studny. V chladných dnech vaříme teplý čaj. Cena stravného je v případě celodenní docházky 70 Kč za den (oběd, odpolední svačinka, pitný režim). Na Adaptačním kurzu a Klubíku pro rodiče s dětmi zajišťujeme pouze oběd a pitný režim. Cena 60 Kč za den (za porci). 

Strava se platí vždy na konci měsíce na základě skutečného počtu odebraných obědů. Obědy není potřeba přihlašovat, počítáme automaticky, že si každé dítě oběd dá. Pokud víte, že dítě do školky nepřijde, oběd lze odhlásit, a to nejpozději den předem do 12 hodin sms zprávou na číslo 739 619 317. Pokyny k platbě budou rodičům zaslány koncem měsíce na mail.