PROGRAM DNE (dvou-třídenní docházka)

 • 9:00 -  sraz rodičů, dětí a hlavního průvodce u Křivé borovice, přesun na Machanku
 • 9:30 - ranní kruh - přivítání, seznámení s tématem dne, pohybové hry, říkanky a písničky
 • 9:45 - svačina, výprava do lesa, volná hra v lese
 • 12:00 - oběd na Machance
 • 12:30 - odpočinek, četba příběhů, spánek nebo klidové činnosti
 • 14:00 - svačina
 • 14:15 - volná hra v areálu Machanky, nabídka výtvarných/hudebních/pohybových činností
 • 15:00 - odpolední kruh - reflexe uplynulého dne, rozloučení, přesun ke Křivé borovici
 • 15:30 - předávání dětí rodičům u Křivé borovice

PROGRAM DNE (Adaptační kurz, Klubík)

 • 9:00 - sraz u Křivé borovice, přesun na Machanku, volná hra
 • 9:30 - ranní kruh - přivítání, seznámení s tématem dne, pohybové hry, říkanky a písničky
 • 9:45 - svačina, výprava do lesa, volná hra v lese
 • 11:00 - tvořivé činnosti v areálu Machanky
 • 12:00 - oběd na Machance
 • 12:30 - odpolední kruh - reflexe uplynulého dne, rozloučení, přesun ke Křivé borovici
 • 13:00 - předávání dětí rodičům u Křivé borovice