PROGRAM DNE

  • 9:00 -  sraz rodičů, dětí a průvodců u Křivé borovice, přesun na Machanku
  • 9:30 - ranní kruh - přivítání, seznámení s tématem dne, pohybové hry, říkanky a písničky
  • 10:00 - svačina, výprava do lesa, volná hra v lese
  • 12:00 - oběd na Machance
  • 12:30 - odpočinek, četba příběhů, spánek nebo klidové činnosti
  • 14:00 - svačina
  • 14:15 - volná hra v areálu Machanky, nabídka výtvarných/hudebních/pohybových činností
  • 15:15 - odpolední kruh - reflexe uplynulého dne, rozloučení, přesun ke Křivé borovici
  • 16:00 - předávání dětí rodičům u Křivé borovice