PROGRAM DNE v Dětské skupině Machanka

 • 7:00 - 9:00 - příchod dětí, volná hra v zázemí, výtvarné činnosti
 • 9:00 - ranní kruh - přivítání, seznámení s tématem dne, pohybové hry, říkanky a písničky
 • 9:15 - odchod na výpravu do lesa
 • 9:30 - svačina, volná hra v lese
 • 11:30 - hygiena, oběd v zázemí, odpočinek
 • 12:30 - odpolední kruh, rozloučení (odpočinek, četba příběhů, spánek nebo klidové činnosti)
 • 13:00 - vyzvedávání dětí z dopolední docházky
 • (14:00 - svačina)
 • (14:15 - volná hra v areálu, nabídka výtvarných/hudebních/pohybových činností)
 • (15:15 - odpolední kruh - reflexe uplynulého dne, rozloučení)
 • (15:30 - vyzvedávání dětí)