STRAVA

DS poskytuje pitný režim a stravu ve formě obědů, v případě celodenní docházky také odpoledních svačin. Dopolední svačiny DS nezajišťuje. Vlastní dopolední svačiny jsou zajištěny rodiči: svačina do svačinové krabičky (ideálně bez dalších obalů) a láhev s pitím (v zimních měsících teplý čaj v 0,5 l termosce).

Děti mají v průběhu celého dne k dispozici dostatek tekutin. Pečující osoby vedou děti k pití, vodu (v zimních měsících čaj) doplňují vždy podle potřeby.


Úhrada za stravování se realizuje zvlášť.