STRAVA

DS poskytuje pitný režim a stravu ve formě obědů, v případě celodenní docházky také odpoledních svačin. Strava je dodávána externí firmou. 

Dopolední svačiny DS nezajišťuje. Vlastní dopolední svačiny jsou zajištěny rodiči: svačina do svačinové krabičky (ideálně bez dalších obalů) a láhev s pitím (v zimních měsících teplý čaj v 0,5 l termosce).

Děti mají v průběhu celého dne k dispozici dostatek tekutin. Pečující osoby vedou děti k pití, vodu (v zimních měsících čaj) doplňují vždy podle potřeby.

Úhrada za stravování se realizuje zvlášť. Cena stravy při dopolední docházce činí 60 Kč (oběd), cena stravy při celodenní docházce činí 80 Kč (oběd + svačina).

Jídelníček na aktuální týden je zveřejněn na samostatné záložce.