PROVOZNÍ DOBA

Dětská skuipna Machanka je v provozu

pondělí až pátek 7:00 - 15:30

Zavřeno je o víkendech (krom mimořádných akcí), ve svátky a v době vánočních prázdnin. Ostatní prázdninové dny během školního roku je dětská skupina v provozu.


Možnosti docházky

  • pětidenní (pondělí - pátek)
  • třídenní (pondělí - středa)
  • dvoudenní (čtvrtek - pátek)
  • dopolední (od 7:00 - 9:00 do 13:00)
  • celodenní (od 7:00 - 9:00 do 15:30)