Lesní školka Machanka nabízí alternativu ke klasickým městským mateřským školám. Děti v lesní školce jsou v přímém kontaktu s přírodou, tráví většinu času venku, mají dostatek prostoru pro volnou hru a vlastní objevování. Zároveň průvodci nabízí dětem činnosti v souladu s pedagogickým plánem školky na daný rok. 

Díky nižšímu počtu dětí a většímu počtu průvodců oproti klasické školce je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti. Dva průvodci provází každý den skupinku maximálně 15 dětí, podporují je při hraní, zkoumání, objevování světa, vynalézání nových věcí, zároveň je vedou k samostatnosti, vzájemnému respektu, zodpovědnosti, společné týmové práci a připravují je ke školnímu vzdělávání. 

Cílem je, aby se všichni na Machance cítili bezpečně a byli spokojeni. Pocit spokojenosti dává dětem odvahu zapojit se do aktivit a díky tomu se všestranně rozvíjet.