V naší Dětské skupině v Žebětíně máme ještě volná místa.
Chcete se přijít podívat, jak to u nás vypadá a zeptat se na vše, co vás zajímá?
Každý pátek dopoledne jsme vám k dispozici.

Napište nebo nám zavolejte a domluvíme se :).

U nás na Machance - ať už v Dětském lesním klubu u Ríšovy studánky nebo v Dětské skupině v Žebětíně - tráví děti většinu času venku v přírodě, zkoumají svět všemi smysly, zažívají pocit volnosti i bezpečných hranic, učí se postarat se sami o sebe a být součástí party. Chcete nahlédnout, jak vypadá den na Machance? Nasát atmosféru můžete z našeho krátkého filmu: 


Machanka je místo, které je stvořené pro svobodný a přirozený rozvoj.

Machanka je o lidech, kteří jsou odvážní, mají úctu k lesu, mají radost, že spoluvytváří vlastní budoucnost, váží si pocitu volnosti a přistupují zodpovědně ke svému životu.

Chceme se cítit dobře, učit se od sebe navzájem, podporovat děti v tom, co je zajímá, chceme zpomalit a najít si čas na obyčejné věci, které jsou protiváhou k dnešnímu rychlému způsobu života.

Stabilita, struktura a pravidelné kulturní rituály nám pomáhají vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se mohou cítit jistě a rozvíjet svoje schopnosti. Uvědomujeme si, že čas předškolního vzdělávání není jen o svobodném hraní a objevování, ale také o budování návyků důležitých pro život v moderní společnosti.


Hlavní principy, na kterých stavíme:


BLÍZKOST PŘÍRODY

Děti jsou na Machance v přímém kontaktu s přírodou, tráví většinu času venku, zažívají na vlastní kůži každé počasí a také změny v přírodě, které se odehrávají během celého roku. To dětem umožňuje vytvořit si k přírodě blízký vztah a přirozeně se k ní chovat ohleduplně. Příroda dětem nabízí spoustu podnětů, rozvíjí všechny smysly, hrubou i jemnou motoriku a také fantazii a tvořivost.


RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

K dětem přistupujeme individuálně, s důvěrou v jejich schopnosti, s pochopením a respektem k jejich potřebám, emocím a individuálním odlišnostem. Věříme, že respektující způsob komunikace má své místo v každém vztahu - mezi dětmi a dospělými, mezi dospělými i mezi dětmi navzájem - a děti k tomu aktivně vedeme.

SVOBODA A ZODPOVĚDNOST

Pomocí jasných pravidel, která zajišťují bezpečnost, a rituálů, které dávají dětem pocit jistoty a časové orientace, vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se děti mohou svobodně pohybovat, vyjadřovat a rozhodovat, zažívat přiměřenou míru rizika a nést zodpovědnost za své činy.

VOLNÁ HRA

Během dne mají děti na Machance dostatek prostoru pro volnou hru, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších činností v předškolním věku. Volná hra dětem umožňuje naplno rozvíjet kreativitu, zvyšuje sebedůvěru, posiluje vnitřní motivaci, umožňuje každému věnovat se tomu, co ho právě nejvíce zajímá, v tempu, které mu vyhovuje, učí se komunikovat s ostatními, samostatně řešit konflikty a mnoho dalšího. Průvodce je dětem plně k dispozici, zapojí se nebo pomůže, když je požádán, ale sám do hry dětem nezasahuje, pokud není ohrožena bezpečnost. Volnou hru v denním programu doplňují pohybové, tvořivé, hudební a další vzdělávací aktivity, které průvodci dětem nabízejí a je na dětech, zda se zapojí, nebo ne.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Navazujeme blízké vztahy nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči a dalšími lidmi, kteří se chtějí do činnosti klubu zapojit. Lesní klub nemá nahrazovat výchovu v rodině, ale vhodně ji doplňovat. K tomu je zapotřebí, aby mezi průvodci, dětmi a rodiči panovala vzájemná důvěra, úcta a respekt. K budování dobrých vztahů slouží kromě kontaktu při předávání dětí různé slavnosti, brigády a setkání, na kterých je dostatek prostoru se vzájemně lépe poznat a porozumět si.

Dětský lesní klub Machanka je členem Asociace lesních mateřských škol.

Naši činnost finančně podporuje MČ Bystrc.

Podpořit nás můžete i vy - nakupujte na internetu přes givt.cz.

Používáme česko-slovenskou ekologickou drogerii Tierra Verde.